Rikostaustaote

04.04.2022

Pyydettäessä rikostaustaotteen hakeminen ja esittäminen

Koska Onnexin toimeksiannoissa työskennellään usein yksityisten ihmisten kotitalouksissa ja työtehtävät saattavat sisältää myös vanhusten ja lastenhoitoa, työntekijöiden oletetaan olevan rikostaustaltaan nuhteettomia. Osana työsuhdetta Onnexi Oy varaa oikeuden pyytää harkintansa ja lain vaatimusten mukaisesti työntekijän rikostaustaotteen nähtäväkseen työsuhteen aikana.Mikäli työtehtävät sisältävät alaikäisten hoitoa, katsotaan työntekijän rikostaustan selvitys olennaiseksi osaksi työsuhteen aloitusta. 

Työntekijä ymmärtää tämän ja sitoutuu hakemaan välittömästi työsopimuksen allekirjoituksen jälkeen oman rikostaustaotteensa Rikosrekisterikeskukselta joko sähköisesti Suomi.fi:n kautta tai paperisen.Mikäli rikostaustaotetta ei pyynnöstä huolimatta haeta ja esitetä työnantajalle viimeistään 3 vko sähköpostitse tai tekstiviestitse esitetystä pyynnöstä, kaikki sovitut ja tulevat toimeksiannot keskeytetään.

Mikäli enintään 6kk vanha rikostaustaote sisältää tuomioita, joilla työnantaja katsoo olevan vaikutusta työn tekemiseen tai työntekijän luotettavuuteen, Onnexin kautta tulevat toimeksiannot keskeytetään välittömästi.

Sitoumuksen voimaantulo:

Työnhakija tutustuu tähän liitteeseen työhakemusta täyttäessään ja tämä sitoumus astuu voimaan sinä päivänä, jolloin työnhakija tulee hyväksytyksi Onnexin Työntekijäksi. Tämä päivämäärä on sama kuin www.onnexi.fi tietokannoissa Työntekijäksi hyväksymisen ajankohta.