Työsopimus & liitteet

Työsopimukset, liitteet

Rikostaustaote

04.04.2022

Pyydettäessä rikostaustaotteen hakeminen ja esittäminen

Työntekijä voi työtehtäviään suorittaessaan saada tietoonsa työnantajan tai tämän asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden salassa pidettäviä tietoja ("salassa pidettävä tieto"). Salassa pidettäväksi tiedoksi katsotaan kaikki tiedot työnantajan asiakkaista ja erityisesti asiakkaiden yksityiselämän piiriin kuuluvista seikoista, kirjeenvaihto asiakkaiden...

Työsopimus

04.04.2022

Työsopimus - Tarvittaessa työhön kutsuttavan sopimus