Onnexin arvot ja periaatteet

04.04.2022

Me Onnexilla sitoudumme näihin arvoihin ja periaatteisiin: 

Välitämme - "I Care"

Välitämme toisistamme ja tekemisistämme. Tämä tarkoittaa, että ihmisistämme huolehditaan ja kaikki työt tehdään työturvallisuus huomioiden.

Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden tarpeet ja toiveet toteutetaan asiakasta tarkalla korvalla kuunnellen, ilolla ja ylpeydellä, toisistamme välittäen ja siten, että voimme olla asiakkaan kanssa yhdessä ylpeitä tehdystä työstä. 

Olemme vapaita valitsemaan - "I Choose"

Uskomme vakaasti ihmisten vapauteen valita. Vapaasti valitseva ihminen tekee ilolla ja ylpeydellä parhaansa ja haluaa ylittää sekä itsensä että asiakkaan odotukset.

Haluamme antaa asiakkaillemme vapauden valita omat palvelunsa ja ihmiset, jotka kotiinsa, läheistensä lähelle ja yrityksiinsä päästävät. 

Haluamme myös, että työntekijöillämme on vapaus päättää mitä töitä ja milloin haluavat työskennellä.

Luotamme - "I Trust"

Kunnioitamme sitä, että Asiakkaidemme koti, läheistensä koti tai yrityksensä ovat Asiakkaallemme tärkeintä maailmassa. Kaikki, mitä kodeissa tai yrityksissä tehdään, puhutaan ja eletään on meillä luottamuksellista.

Luotamme ihmisiimme. He välittävät, ovat vapaita valitsemaan, omaavat kymmenien vuosien monipuolista työkokemusta ja pärjäävät missä tahansa tilanteessa ja työyhteisössä. He ovat mummoja, pappoja, äitejä, isiä ja tekevät näitä töitä omalla lähialueellaan.